หมวดหมู่ : ข่าวอาเซียน การค้า (SMEs)

พาณิชย์ชูแผนยุทธศาสตร์ 8 ด้าน เสริมแกร่งธุรกิจบุกตลาดส่งออก

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ยุทธศาสตร์และแผนงานการส่งเสริมการค้าของไทยในปี 2557 นี้ จะมี 8 ด้านด้วยกัน คือ 1. การพัฒนาและส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าและบริการ โดยการสร้างนวัตกรรม การสร้างตราสินค้า ให้ตรงกับความต้องการของ

แนะปิดจุดอ่อนแฟรนไชส์ ทฤษฎีวิเคราะห์ตลาดเจาะลึกลูกค้า เสริมแกร่ง

นายวิทวัส รุ่งเรืองผล หัวหน้าภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า ผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ควรเตรียมรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) โดยนาทฤษฎีกลยุทธ์การแข่งขันมาปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจของตนเองนอกจากนี้ ธุรกิจแฟรนไชส์ไทยยังต้องนาทฤษฎีก

โรงสีข้าวหนีซบกัมพูชาเพิ่มขีดแข่งขัน

นางจีรนันท์ วงษ์มงคล อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการพาณิชย์) สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ประจำประเทศกัมพูชา กล่าวว่า ธุรกิจไทยมีแนวโน้มเข้าไปลงทุนในกัมพูชามากขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้นและโรงสีข้าว ปัจจุบันมีโรงสีข้าวไทยเข้าไปลงทุนทำธุรกิจใน

ธุรกิจเมล็ดกาแฟในอาเซียน ความพร้อมของไทยในการแข่งขัน

ในปัจจุบัน ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกาแฟ ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรที่ปลูกเมล็ดกาแฟ ไปจนถึงร้านขายกาแฟที่สามารถพบเห็นได้ในทุกสถานที่ ถือเป็นธุรกิจยอดนิยมที่สามารถสร้างรายได้จำนวนมากให้กับผู้ดำเนินธุรกิจและเหล่าเกษตรกร ซึ่งในอนาคตอันใกล้ที่อาเซียนจะมีการรวมประชาคมเขตเศรษฐกิจเป็นหน

ยกระดับด่านถาวร ภูดู่ เชื่อมไทย-ลาวยังเจอปัญหาอยู่บ้างโพสต์ทูเดย์

การเปิดด่านถาวร “ภูดู่” เชื่อมการค้าไทย-ลาวรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อาจต้องประสบปัญหาสำคัญในประเด็นที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้ง เนื่องจากส่วนใหญ่บริเวณชายแดนเป็นพื้นที่ป่าสงวนหรือแม้แต่พื้นที่ที่อยู่ในเขตรับผิดชอบของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(ส.ป.ก.) แม้ว่าที่ป

ห่วงผู้ประกอบการสำลักน้ำยังไม่พร้อมก่อนบุกตลาดอาเซียน

นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ขณะนี้สิ่งที่น่ากังวลสำหรับผู้ประกอบการSMEsที่ไปเปิดตลาดอาเซียน คือความไม่พร้อมและศักยภาพที่ไม่แข็งแรงส่งผลให้เมื่อSMEsไทยไปเจอตลาดที่ขนาดใหญ่กว่าตลาดในประเทศต้องพบกับความล้มเหลว ทั้งนี้ เพราะตลาดอาเซียนโดยเ

แนะรายย่อยปรับตัวคว้าโอกาสเศรษฐกิจใหม่

ทุกภาคส่วนทั้งรัฐและเอกชนต่างตื่นตัวให้ความสำคัญกับผู้ประกอบการรายย่อยหรือSMEs ด้วยถือเป็นกองทัพมดทางเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศที่ต้องเร่งผลักดันและกระตุ้นยาแรงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซ

Powered by WordPress | Designed by: photography charlottesville va | Thanks to ppc software, penny auction and larry goins