จี้รัฐปิดดีล FTA Thai-EU หวั่น เวียดนาม-กัมพูชาชิงส่งออก

การส่งออกสินค้าของไทยไปสหภาพยุโรป (อียู) ทั้งปี 2556 มีมูลค่า 20,077 ล้านดอลลาร์สหรัฐขยายตัว 2.7% ขณะที่การส่งออก ม.ค. – ก.พ. ปี 2557 มีมูลค่า 3,398 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น5.8% หากประเมินสถานการณ์ส่งออกของไทยไปตลาดอียูณ ปัจจุบันเป็นตลาดที่มีทั้งมูลค่าและอัตราขยายตัวที่น่าสนใจแต่สิ่งที่เป็นอยู่จะเ

อำเภอแม่สอด ชุมทางอันดามัน-อินโดจีน

ศูนย์ข่าวเชียงใหม่ -1 ม.ค. 2558 ถือเป็นจุดเริ่มต้น “เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ” 5 พื้นที่ชายแดนเป้าหมายทั่วประเทศ ทั้ง ตราด, สระแก้ว, สงขลา, มุกดาหาร และตาก ตามมติคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ(กนพ.) ที่แต่งตั้งขึ้นตามคําสั่ง คสช.ที่ 72/2557 ลงวันที่ 19 มิ.ย.2557 ครั้งที่ 2/2557 แต่สําหรับเขตพัฒนาเศรษ

รัฐลุ้นลดภาษีนําเข้า IT ส่งเสริม Digital Economics

นางอภิรดีตันตราภรณ์รมช.พาณิชย์เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 4-12 ธ.ค.ที่ผ่านมา สมาชิกองค์การการค้าโลก (ดับเบิ้ลยูทีโอ) 27 ประเทศ ได้เจรจาขยายขอบเขตความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้าเทคโนโลยีสารสนเทศ (Expansion of Trade in Information Technology Products หรือ ITA Expansion) และจะหารือกันอีกครั้งในเวทีการประชุมเวิลด์อีโคโนมิก ฟอรั่ม ที่เมือ

พาณิชย์เปิดบริการ MOC Single Point

น.ส.ผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยถึงการเปิดให้บริการ ณ จุดเดียว ของกระทรวงพาณิชย์หรือ MOC Single Point Service ที่ส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลาง ชั้น 4 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญา และกรมการค้าต่างประเทศ ได้มีการทํางานแบบบูรณาการร่วม

ชูธงเมืองไทยศูนย์กลาง MICE ของอาเซียน พาณิชย์ ผลักดันเต็มที่

  นางอัมพวัน พิชาลัย ผู้อำานวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า พาณิชย์มีเป้าหมายที่จะผลักดันธุรกิจ MICE ให้เป็นศูนย์กลางของประชาคมอาเซียน จากปัจจุบันที่ธุรกิจ MICE อยู่ในอันดับ 3 รองจากสิงคโปร์ และมาเลเซีย โดยจะอาศัยองค์ประกอบหลายอย่างของไทยที่มีความได

พาณิชย์ชูแผนยุทธศาสตร์ 8 ด้าน เสริมแกร่งธุรกิจบุกตลาดส่งออก

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ยุทธศาสตร์และแผนงานการส่งเสริมการค้าของไทยในปี 2557 นี้ จะมี 8 ด้านด้วยกัน คือ 1. การพัฒนาและส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าและบริการ โดยการสร้างนวัตกรรม การสร้างตราสินค้า ให้ตรงกับความต้องการของ

ส่งออกปีมะเมีย รอหวังเศรษฐกิจโลก

ทิศทางการส่งออกไทยปี 2557 ซึ่งเป็นความหวังเดียวในการกระตุ้นให้เศรษฐกิจรวมปี 2557 เติบโตได้ตามเป้าหมายที่วางไว้นั้น ถูกคาดหมายว่า จะดีขึ้นกว่าปี 2556 ซึ่งเป็นความคิดเห็นที่สอดคล้องกันทั้งภาควิชาการ และภาคเอกชน แม้ตัวเลขอาจจะยังแตกต่างกันบ้าง กระทรวงพาณิชย์ ในฐานะดูแลภาพรวมของการส่งอ

Powered by WordPress | Designed by: photography charlottesville va | Thanks to ppc software, penny auction and larry goins