ชูธงเมืองไทยศูนย์กลาง MICE ของอาเซียน พาณิชย์ ผลักดันเต็มที่

  นางอัมพวัน พิชาลัย ผู้อำานวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า พาณิชย์มีเป้าหมายที่จะผลักดันธุรกิจ MICE ให้เป็นศูนย์กลางของประชาคมอาเซียน จากปัจจุบันที่ธุรกิจ MICE อยู่ในอันดับ 3 รองจากสิงคโปร์ และมาเลเซีย โดยจะอาศัยองค์ประกอบหลายอย่างของไทยที่มีความได

พาณิชย์ชูแผนยุทธศาสตร์ 8 ด้าน เสริมแกร่งธุรกิจบุกตลาดส่งออก

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ยุทธศาสตร์และแผนงานการส่งเสริมการค้าของไทยในปี 2557 นี้ จะมี 8 ด้านด้วยกัน คือ 1. การพัฒนาและส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าและบริการ โดยการสร้างนวัตกรรม การสร้างตราสินค้า ให้ตรงกับความต้องการของ

ส่งออกปีมะเมีย รอหวังเศรษฐกิจโลก

ทิศทางการส่งออกไทยปี 2557 ซึ่งเป็นความหวังเดียวในการกระตุ้นให้เศรษฐกิจรวมปี 2557 เติบโตได้ตามเป้าหมายที่วางไว้นั้น ถูกคาดหมายว่า จะดีขึ้นกว่าปี 2556 ซึ่งเป็นความคิดเห็นที่สอดคล้องกันทั้งภาควิชาการ และภาคเอกชน แม้ตัวเลขอาจจะยังแตกต่างกันบ้าง กระทรวงพาณิชย์ ในฐานะดูแลภาพรวมของการส่งอ

เรื่องของความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจระดับภูมิภาค

คนไทยไม่ว่าจะเป็นสื่อนักวิชาการ นักธุรกิจในช่วงนี้พากันกล่าวถึงแต่ AEC (ASEAN Economic Community) ซึ่งเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากเนื่องจากว่าประเทศที่จะทำการค้าขายกันก็เป็นประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่รอบๆตัวเรานี่เอง แต่ถึงกระนั้นก็ยังปรากฏว่าผลการสำรวจความรู้ความเข้าใจในเรื่อง AEC ของคนไทย โดยทั่วไปเ

เร่งขยายการค้าไทย-มัลดีฟส์

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2556 ที่ผ่านมา ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (Joint Trade Committee: JTC) ไทย-สาธารณรัฐมัลดีฟส์ ครั้งที่ 1 ที่กรุงเทพฯ กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาเศรษฐกิจมัลดีฟส์ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ทางการค้าและการลงทุนในสาขาต่างๆ การจัดประชุมดังกล่าว เป็นไป

แนะปิดจุดอ่อนแฟรนไชส์ ทฤษฎีวิเคราะห์ตลาดเจาะลึกลูกค้า เสริมแกร่ง

นายวิทวัส รุ่งเรืองผล หัวหน้าภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า ผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ควรเตรียมรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) โดยนาทฤษฎีกลยุทธ์การแข่งขันมาปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจของตนเองนอกจากนี้ ธุรกิจแฟรนไชส์ไทยยังต้องนาทฤษฎีก

อิเหนาดันกม.หนุนรายย่อยเปิดทางSMEsเข้าถึงตลาด-เงินทุน

กระทรวงสหกรณ์และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของรัฐบาลอินโดนีเซีย ประกาศเตรียมผลักดันร่างกฎหมายโครงการบ่มเพาะธุรกิจSMEsทั้งภาคการผลิต การค้า และอุตสาหกรรมเทคโนโลยี ตลอดจนถึงพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการรายย่อยในประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน พร้อมรับการเข้าสู่ความเป็น

Powered by WordPress | Designed by: photography charlottesville va | Thanks to ppc software, penny auction and larry goins